Urmuz, cu statuie și cafenea, fortăreață literară la Curtea de Argeș…
Urmuz, cu statuie și cafenea, fortăreață literară la Curtea de Argeș…

Urmuz, cu statuie și cafenea, fortăreață literară la Curtea de Argeș…

Cronicari

Cică nişte cronicari
Duceau lipsă de şalvari.
Şi-au rugat pe Rapaport
Să le dea un paşaport.
Rapaport cel drăgălaş
Juca un carambolaj,
Neştiind că-Aristotel
Nu văzuse ostropel.
„Galileu! O, Galileu!
Strigă el atunci mereu –
Nu mai trage de urechi
Ale tale ghete vechi.”
Galileu scoate-o sinteză
Din redingota franceză,
Şi exclamă „Sarafoff,
Serveşte-te de cartof!”

Morală
Pelicanul sau babiţa

 

Urmuz, acest scriitor bizar cu operă bizară! Ciudate scrieri, dar geniale prin absurdul lor melodios, ritmate și încărcate de sens, în mod paradoxal! I s-a ridicat statuie la Curtea de Argeș, are placă memorială pe casă și s-a deschis o cafenea cu numele lui, peste drum de primărie !

Urmuz este comemorat cu onoruri deosebite la Curtea de Argeș prin grija exclusivă a academicianului Gheorghe Păun, scriitor contemporan de mare calibru, cu o inteligență formidabilă, de o sensibilitate rară!

Sunt fascinat de Urmuz, atât de mult încât uneori mă cuprinde un fior dintr-un abis… Mi-e și frică… Urmuz s-a sinucis ca mod de viață, ca artă… Nu-mi place ! Un tablou de un dramatism complet, mai mult nu se poate ! A lăsat în urmă o operă fabuloasă și o scenă dintre viață și moarte de un absurd unic. De-aia mă cam feresc de Urmuz… Atâta cât pot ! Scriitura lui mă fascinează !