CRĂCIUNUL, moment de reflecție asupra liniei de la orizont!
CRĂCIUNUL, moment de reflecție asupra liniei de la orizont!

CRĂCIUNUL, moment de reflecție asupra liniei de la orizont!

Este firească dorința de îndumnezeire a omului?! Dacă e să ne luăm după povestea „mărului” cu care a fost ademenită Eva de către șarpe, cunoașterea nu pare a fi un dar dumnezeiesc ci mai degrabă o „unealtă luciferică”, de ispitire a omului. De la izgonirea cuplului creat de Dumnezeu, Adam și Eva din Grădina Sa, omul este blestemat să trudească pământul pentru a-și asigura existența, să treacă prin cazne, pentru viața ce i-a fost încredințată, să procreeze perpetuum, să se nască și să moară, iar în timpul vieții sale să chibzuiască la rostul său pe această planetă, pocăindu-se cu credință în Dumnezeu.

Lucifer, îngerul care a încercat o „lovitură de stat” , încercând să-l detroneze pe Dumnezeu din Jilțul Său, pare că ar fi preluat controlul omului prin acel „măr otrăvit” pe care Eva, în naivitatea ei programată l-a primit și i l-a oferit lui Adam. Să credem că Lucifer alias Satana a speculat o greșeală a lui Dumnezeu ?! Puțin probabil. Dumnezeu nu poate fi păcălit de nimeni, pentru că el este „Începutul și Sfârșitul”, iar infinitul cosmic îi aparține în exclusivitate, cu planeta Pământ, cu tot. Lucrarea aceasta are cu siguranță un tâlc. Omul a fost lăsat pe mâna Satanei pentru a scoate maximul din această creație. Zic „maxim” pentru, că el, omul, nu are program de desăvârșire în infinit, ci într-un termen dat. Deci omul nu are nicicum potențial de îndumnezeire, pentru simplul motiv că el este programat să se desăvârșească potrivit creației/programului/softului său, într-un timp limitat. Poate fi vorba de câteva miliarde de ani, miliarde de miliarde, etc, dar cu siguranță e vorba de un timp dat, finit. Infinit este doar Dumnezeu!

Așadar, revenind la condiția umană pe Pământ, creațiile ar trebui să fie destinate exclusiv traiului său! Un trai prin care să poată înțelege cât mai bine marea creație a lui Dumnezeu! Din tată în fiu, din moș strămoș spre zilele noastre, omul a evoluat imens, chiar dacă el trăiește sub ispita Satanei, cel lăsat de Dumnezeu spre încercare!

Dacă nu ar exista Stana, partea aceasta rea din Univers, Dumnezeu nu ar putea să forțeze progresul! Bezna generează lumină, aș zice! Cu cât întunericul este mai mare, cu atât lumina este mai bine percepută, este mai lumină! Fără un rău, nu putem distinge binele! Un rău, cu cât e mai mare, cu atât va genera un bine mai mare! Apropo. Nu binele este acela care stârpește răul! Rău pe rău se stinge, se distruge! Binele își vede de treaba lui, pe un culoar paralel! Dar un bine pus în fața unui rău, ca într-o confruntare, împinge, e drept, răul spre o altă direcție! Va da de un alt rău, care îi va veni de hac… Iar binele își vede de calea lui cu lumină spre un bine și mai mare! Iată cum văd eu acest mecanism al Răului pe care Dumnezeu, ca un șugubăț ce e, l-a pus să genereze, în fond, binele! Bezna generează lumina! Fără întuneric n-am putea observa lumina!

Nu toți sunt aleși! Afirmația aparține lui Iisus și o găsim în scrierile Biblice. Dumnezeu a introdus în ecuația creației sale pe Iisus, fiu din om, cu sămânță divină! Povestea este absolut fascinantă și trebuie luată foarte serios în seamă! Fiul Creatorului, Iisus s-a născut ca o intervenție de ajutorare a omenirii! Iisus a venit cu mesajul de IERTARE și IUBIRE ca soluții unice de mântuire, de scăpare, de izbăvire de CEL RĂU! Iisus a cerut oamenilor să creadă în El, în LUCRAREA ACEASTA DIVINĂ și să se roage pentru mântuire, potrivit voii lui Dumnezeu! Așadar, dacă „nu toți sunt aleși”, nu trebuie să ne mai mire de ce sunt atât de puțini oameni în sensul programului dumnezeiesc pe Pământ. Mulți, poate cel mai mulți, sunt sortiți pieirii, prizonieri ai Răului! Dumnezeu nu are nicio vină! El a lăsat LIBERUL ARBITRU ca formă de autoselecție! Fiecare e programat să aleagă ce vrea! Potențialul este egal pentru toți! Toți au potențial de credință, de a alege binele, dar puțini o fac, pentru că puțini sunt cei aleși, foarte puțini!

Vorbeam la început despre îndumnezeirea omului și am încercat să demonstrez că e un non sens, este împotriva naturii umane! Conceptul de îndumnezeire este de sorginte satanică! El, Lucifer a crezut că-i poate lua locul lui Dumnezeu, el s-a văzut primul îndumnezeit! O închipuire, o aberație, o formă de nebunie, în fapt un șiretlic al lui Dumnezeu prin care vrea să scoată ce e mai bun din omenire, din creația lui! Ați putea zice că nu e cinstit, că unde e bunătatea și mila lui Dumnezeu?! Păi spuneam că El, Creatorul ne-a lăsat liberul arbitru! În mărinimia Lui și-a zis că nu e cinstit să fie un dictator, lucrarea lui nu ar fi fost atât de măreață! El ne-a dat informația, inițial prin Moise și prin revelațiile învățatului Solomon, iar ulterior l-a trimis chiar pe Iisus, fiul Său, în carne și oase pentru a ne spune cum ne putem feri de CEL RĂU și cum putem alege să fim pe placul LUI! A lucrat cât se poate de cinstit și democratic! Noi trebuie să alegem! Mesajul lui Iisus Christos este de o strălucire divină! Pe cât de simplu, pe atât de folositor, este calea spre LUMINĂ: „IERTAREA IUBIREA și CREDINȚA în tatăl creator”, cel din Ceruri!.

Cine apucă să vadă lumina de la orizont, cine prin liberul său arbitru alege să aplice învățătura lui Iisus, nu va mai avea nicio altă grijă, decât aceea de a se menține, zi de zi, până la sfârșitul vieții, în această poziție! Acolo unde vede LUMINA DE LA ORIZONT!

Cunoașterea nu trebuie accesată în sensul îndumnezeirii, așa cum ne ispitește Stana ci în sensul observării corecte a LINIEI DE LA ORIZONT, în sensul descoperirii VIEȚII VEȘNICE!

Am scris acest articol dintr-o suflare și îl dedic venerării CRĂCIUNULUI din acest an, ca o mulțumire pentru NAȘTEREA LUI IISUS CHRISTOS!

 

Nicolae Badiu

ACEST ARTICOL ESTE PUBLICAT ȘI ÎN REVISTA (tipărită) DE CULTURĂ SUFLET MUSCELAN DIN DECEMBRIE 2021